Het boek

Geschiedenis
De invoering van de Adoptiewet in 1956 zorgde ervoor dat adoptie wettelijk onder de verantwoordelijkheid van de overheid viel. Een grote vraag naar baby’s in Nederland door veelal kinderloze echtparen was het gevolg. Ongehuwde vrouwen stonden, vaak onder informele dwang, na de bevalling hun baby af. Dat gebeurde meestal in zogenaamde doorgangshuizen waar zwangere meisjes en vrouwen verbleven. De overheid droeg hier destijds financieel aan bij.
Naar schatting zijn tussen 1956 en 1984 rond de 15.000 tot 25.000 baby;s op deze manier afgestaan. Dit zorgde toen al voor veel leed, maar het werd decennia later nog veel pijnlijker toen geadopteerden op zoek gingen naar hun onbekende biologische moeders en vaders. Persoonsgegevens van geboorte- en adoptiefamilies blijken in geheime dossiers te zijn opgeslagen, zijn niet ter inzage beschikbaar of ze zijn indertijd (moedwillig) verdwenen in opdracht van de adoptieouders ofwel van hogerhand vernietigd.

Ooggetuigendossiers 
In Zwartboek adoptie. Een schoot vol tranen. Over verzwegen adopties in de 20e eeuw in Nederland. vertellen binnenlands geadopteerden over hun persoonlijke adoptieverhaal en de levenslange impact ervan. Evenals moeders die vaak onvrijwillig en onwetend ooit een baby afstonden aan andere Nederlandse echtparen. Ze durven eindelijk hun verhaal te doen. Afstandsmoeders, afstandsvaders, geadopteerden en ook niet geadopteerde kinderen en familieleden komen uitgebreid aan het woord. Deskundigen die in hun werk in aanraking kwamen met adoptie als medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, therapeuten en jeugdhulpverleners, historici en hoogleraren in religiegeschiedenis en sociale demografische geschiedenis, een kinderrechter en een  kindertehuisdirecteur vertrouwen hun ervaringen over de adopties toe aan dit zwartboek. Allen tekenen zo met elkaar de inktzwarte rand om de Nederlandse adoptiegeschiedenis.

Naslagwerken
Eugénie Smits van Waesberghe heeft in het kader van haar studie naar de Nederlandse adoptiegeschiedenis in de twintigste eeuw in de periode 2014-2019 een aantal thema’s uitgewerkt en verdiept. Hieronder een overzicht van deze werken.

Uitwerkingen
Jan Brouwers, historicus
Marit Monteiro, hoogleraar religiegeschiedenis
Jan Kok, hoogleraar economische, sociale en demografische geschiedenis
Onderzoekcommissies eenentwintigste eeuw: Deetman, Samson, De Winter (inclusief een beschrijving van de getuigenis die Marit Charlotte Aimee (Maartje) Meijer in 2018 bij de commissie-De Winter heeft afgelegd)
Daan Westerink, rouwdeskundige
Rini van Dijkhuizen, ontwikkelingspycholoog
Anna Verwaal, expert prenataal en vroegkinderlijk trauma
Matty Janssens, jeugdhulpverlener
Kim Maartje Lakke, traumatherapeut

Verdiepingen
Organisaties binnenlandse adoptie Nederland
Geschiedenis van de Nederlandse doorgangshuizen en tehuizen voor ongehuwde moederzorg
Afstammingsgegevens bij Nederlandse adoptie
Dossier Marit Charlotte Aimée (Maartje) Meijer (een beschrijving van de inhoud van het in 2015 verkregen Valkenhorstdossier en tevens in 2015 opgevraagde adoptiedossier bij de Raad voor de Kinderbescherming)
Ontstaan en ontwikkeling van de Adoptiewet in Nederland: Centrale Adoptieraad en de commissie-Wiarda
Fiom en de binnenlandse adoptie
Het ontstaan van het begrip Adoptiedriehoek
Medicatietoediening aan Nederlandse afstandsmoeders en afstandsbaby’s
Adverse Childhood Experiences (ACE)
Ontstaan van de voogdijraden en Raden voor de Kinderbescherming in Nederland

Deze naslagwerken vallen evenals Zwartboek adoptie onder het auteursrecht en kunnen via de uitgever worden opgevraagd.

De schrijfster
‘We kunnen het niet veranderen, maar het gaat erom dat we het erkennen en van de fouten leren.’

De schrijfster van Zwartboek adoptie is Eugénie Smits van Waesberghe (1965). Zij is  journalistiek onderzoeker, psychosociaal therapeut en coach. Zelf is Eugénie ook geboren in een doorgangshuis, onder dwang bij haar moeder weggenomen en ter adoptie in een pleeggezin geplaatst. De afgelopen vijf jaar stuitte Eugénie, mede door haar eigen zoektocht naar informatie over haar biologische moeder en vader, op gesloten deuren. ‘Veel is onbekend, over veel wordt gezwegen en weinig is mogelijk om duidelijkheid te krijgen,’ aldus Eugénie. Tijdens haar zoektocht kwam zij in contact met vele lotgenoten, wier verhalen, zoektochten, adoptieverleden en adoptieleed zij in dit boek heeft opgetekend.

Lees meer over Eugénie Smits van Waesberghe.

Uitgever
NAU Uitgeverij Blaricum

Fotografie
Cees Rutten Junior Fotografie IJsselstein
Stadsarchief Breda (coverfoto)

 

 

0

Voor een optimale werking van de website maakt de website gebruik van cookies.